Zaznacz stronę

Wyzwanie

Jak nakłonić młodych ludzi do poszukiwań, kiedy pozornie wszystko jest podane na tacy? Jak podtrzymać tak naturalną dla wczesnych lat życia ciekawość? Jak zachęcać do kolejnych prób, mimo że nie każda kończy się tak, jak sobie zakładaliśmy?

Rozwiązanie

To jest właśnie misja naszej szkoły. Poprzez świetną zabawę z eksperymentami wprowadzamy młodych ludzi w świat badań naukowych. Pokazujemy, jak prostymi metodami i środkami można odkrywać nowe rzeczy, uczyć się praw rządzących naszym światem oraz poznawać lepiej siebie. Inspirujemy, zachęcamy, pobudzamy do myślenia i samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Między Kropkami

Między Kropkami to regularne zajęcia z eksperymentami. Celem naszych zajęć jest wsparcie rozwoju dzieci zarówno z zakresu przedmiotów ścisłych, jak i umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, kreatywność czy rozwiązywanie złożonych problemów.
Na cotygodniowych spotkaniach uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego lub przez nich samych, weryfikować postawione hipotezy, konstruować, współpracować i dochodzić do jak najlepszych rozwiązań. Będą doświadczać, działać, analizować przebieg prac i ich efekty.
Będzie kreatywnie, prosto i nowatorsko. Stawiamy na proces poszukiwania i oryginalność oraz indywidualność uczniów. W ten sposób wzmacniamy u dzieci ich poczucie własnej wartości oraz wiarę w swoje możliwości i poczucie sprawczości, co będzie niezbędne w ich przyszłym, dorosłym życiu.
Prowadzącymi naszych zajęć są animatorzy, edukatorzy i popularyzatorzy nauki z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w szkołach, fundacjach czy Centrum Nauki Kopernik.
Eksperymentować będziemy z zakresu chemii, fizyki, biologii ale również muzyki, geologii, astronomii, robotyki czy archeologii.

Wsparcie rozwoju dzieci zarówno z zakresu przedmiotów ścisłych, jak i umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, kreatywność czy rozwiązywanie złożonych problemów.

Na cotygodniowych spotkaniach uczniowie będą doświadczać, działać, analizować przebieg prac i ich efekty.

Kreatywnie, prosto i nowatorsko. Stawiamy na proces poszukiwania i oryginalność oraz indywidualność uczniów.

Prowadzącymi naszych zajęć są animatorzy, edukatorzy i popularyzatorzy nauki z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w szkołach, fundacjach czy Centrum Nauki Kopernik.

Eksperymentować będziemy z zakresu chemii, fizyki, biologii ale również muzyki, geologii, astronomii, robotyki czy archeologii.

Zajęcia dla ciekawych świata


Dla kogo są nasze zajęcia?

Dla każdego dziecka. Oceny uzyskiwane w szkole są wypadkową wielu różnych czynników i nie są dla nas wyznacznikiem potencjału tkwiącym w uczniu. Wierzymy, że każdy młody człowiek ma w sobie talenty i pasje, których nie zawsze udaje się odkryć w szkole. Wiara ta ma podstawę w wieloletnim doświadczeniu naszych prowadzących. Poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy są w stanie wciągnąć do zabawy, eksperymentowania i analizowania efektów każdego z uczestników.


Co robimy?

Każde zajęcia zaczynają się od umysłowej rozgrzewki. Jej celem jest wprowadzenie do tematu, ustalenie bezpiecznych zasad oraz stworzenie komfortowych warunków do aktywnej współpracy. Eksperymenty są przeprowadzane przez uczestników samodzielnie, oczywiście pod nadzorem prowadzącego. Zajęcia kończymy omówieniem przebiegu eksperymentów, wyników oraz wnioskami. To również część, którą prowadzą głównie uczestnicy, a opiekun pełni rolę inspirującego moderatora.


Opis zajęć

Zajęcia regularne odbywają się raz w tygodniu, w małych grupach, w przygotowanych do tego salach zgodnie z opublikowanym na stronie harmonogramem. Czas trwania zajęć to w zależności od grupy 60 lub 90 minut. Program zajęć jest dostosowany do wieku, możliwości i wiedzy uczestników. Jest przygotowany i realizowany przez doświadczonych pedagogów pracujących jako nauczyciele w szkołach i animatorzy w centrach nauki, specjalistów z wielu różnych dziedzin. Wykorzystujemy zyskującą coraz większą popularność nowatorską metodykę konektywizmu. Nasze zajęcia to przyjemny sposób na odnajdowanie i pogłębianie własnych pasji i zainteresowań, a także na zdobywanie wiedzy niezbędnej w szkole.


Jak się zarejestrować?

Wystarczy kliknąć w link obok, wybrać lokalizację oraz odpowiednią grupę i wypełnić formularz. Tam również są informacje o cenie naszych zajęć. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!